Uz obavezno potpisivanje ugovora na 12 mjeseci, novim korisnicima dajemo na koristenje cjelokupnu prateću opremu na 5GHZ te montažu iste opreme vršimo bez ikakvih naknada!!!

Obavještavamo postojeće korisnike da za svakog novog korisnika preporučenog sa njihove strane dobijaju mjesec dana gratis internet od nas!!!

 

Zbog problema sa čestim ispadima elektro-energetske mreže odlučili smo da od 1.1.2015. godine, postavkom UPS sistema veće snage na sve naše repetitore i time obezbjedimo konstantnu i kvalitetnu uslugu svim našim korisnicima!